Մայրենի

Притча древнегреческого мудреца Эзопа.

Солнце и Ветер поспорили, кто сильнее, и Ветер сказал: «Я докажу, что сильнее. Видишь, там старик в плаще? Бьюсь об заклад, что смогу заставить его снять плащ быстрее, чем ты». Солнце спряталось за тучу, а Ветер начал дуть все сильнее и сильнее, пока не превратился почти в ураган. Но чем сильнее он дул, тем крепче закутывался старик в свой плащ. Наконец Ветер стих и прекратился; и тогда Солнце выглянуло из-за тучи и ласково улыбнулось путнику. Путник согрелся под жаркими лучами солнца,  повеселел и снял плащ. И Солнце сказало Ветру, что ласка и дружелюбие всегда сильнее ярости и силы.

 

Մի անգամ Արևն ու Քամին որոշեցին իրար ապացուցեն, թե ով է ուժեղը: Եվ քամին ասաց.
-Ես կապացուցեմ, որ ուժեղ եմ: Տեսնում ես այն ծերունուն անձրևանոցով, ուզում ես նրան քեզանից արագ ստիպեմ հանել իր անձրևանոցը: 
Արևը թաքնվեց ամպի ետևում, իսկ քամին սկսեց ուժեղ և ավելի ուժեղ փչել, մինչև չդարձավ փոթորիկ: Եվ որքան ուժեղ էր փչում, ապա ավելի ուժեղ էր փաթաթվում իր անձրևանոցում: Վերջապես քամին մեղմացավ և դադարեց: Իսկ Արևը դուրս եկավ և ուժեղ ժպտաց ճամփհորդին: Ճամփհորդը տաքացավ արևի ճառագայթների ներքո, ուրախացավ և հանեց անձրևանոցը:  Եվ Արևն ասաց Քամուն, որ քնքուշությունը և ընկերությունը միշտ ուժեղությունից և զայրությունից հզոր են:

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք  1.
Կատարել բաժանում

ա/ 1,161 :  0,1=11.61                      բ/(+59,59 )  : (-  0,01)=-5.959

գ/  —  2,4:0,1 =-24                              դ/2, 25:5=0.45

ե/    -3,69:0,3=-12.3                            զ/ 4,8:1,2=4

է/     2,5:5 =0.5                                    ը/-9,9:1,1=9

թ/   125,5:5= 25.1                                 ժ/12,1:1,1=11

Առաջադրանք  2.

Կատարել տասնորդական կոտորակների հանում

ա/  101,5 – 5,806 =95.694           բ/ 9,21  — 16,5=-7.29
Առաջադրանք  3.

Կատարեք բազմապատկում

ա/( -2,29)  ∙  ( +5,5) =-12.595                բ/-1,91∙1,1=-2.101
Աշխատանք գրքից՝ 1174, 1177

ա) 8,368 ։ 2, դ) 10,5 ։ 7, է) 11,223 : 3,
բ) 17,024 ։ 4, ե) 6,25 ։ 125, ը) 374,17 : 31,
գ) 0,0225 ։ 15, զ) 10,08 ։ 24, թ) 13,041 : 23։

ա) 4,184, բ) 4,256, գ) 0,0015, դ) 1,5, ե) 0,05, զ) 0,42, է) 3,741, ը) 12,07, թ) 0,567

 

 

Կատարե՛ք բաժանում.
ա) 1000 ։ 0,25 =4000
բ) 169 ։ 1,3=130
գ) 7920 ։ 3,6=2200
դ) 1295 ։ 0,37=3500
ե) 276 ։ 2,3=120
զ) 10572 ։ 8,81=1200
է) 888 : 0,37=2400
ը) 302 : 0,2=1510
թ) 4451 : 44,51=100
Խնդիր ֆլեշմոբից՝

3*6*7 արտահայտության մեջ *-ը փոխարինեք միևնույն թվանշանով այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի:

36×7=28

Մայրենի

 1. Բացատրի՛ ր հետևյալ հատվածը՝ հիմնավորելով ընգծումը:
  Անտառում արջերն էին, փղերը, վագրերը, հովազները, սատանաները, դևերը և հրեշները, մեր խոզերից և իմ ազնվությունից բացի, բոլորն էլ անտառում էին, և ես գնում էի դանդաղ, իմ հորեղբորից ետ մնալով։

 

 1. Բնութագրի՛ ր տղային:
  Տղան խելացի էր և մի քիչ ալարկոտ։

 

 1. Մեղադրի՛ ր նրան:
  Տղան այնքան տարված էր, գրքով, որ նա չուզեց գնալ խոզելին փնտրելու:, բայց դրա փոխարեն հաց ուտելով գիրք էր կարդում, իսկ երբ հետ էր գալիս տուն, ոչ մի խոզ հետը չկար:

 

 1. Արդարացրու՛ :
  Տղային արդարացնել դժվար է, բայց նա ճշտ էր անում, որ գիրք էր կարդում, որովհետև գիրքը խորհրդատու էր և նրան կօգներ, լավ մտածել: Բայց ամեն դեպքում խոզերը մի քիչ կարևոր էին:

Русский язык

 • Без чего можно жить? А без чего нельзя?
  Можно жить с сердцем, а без сердца нельзя.

Нельзя жить без воды, воздуха, еды.

Можно жить без дома, друзей. (В прямом смысле)

 

 • Вещи много говорят о людях? Или ничего не говорят?

Вещи много говорят о людях. О том как они одеты, какой порядок у них дома.

Մայրենի

 1. Ցույց տուր, որ այս ընտանիքը աշխատավոր ընտանիք էր: Դուրս հանիր այդ հատտվածները:
  Իմ հայրիկը կացինն առել, գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել, գնում էր հանդ՝ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել, գնամ էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում, արևի տակ, ես նստել էի կոճղին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։
  Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ «գերազանց»-ներ էի ստանում, ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրությունից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ «գերազանց»-ներ։ Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկը ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր։

 

 1. Ցույց տուր, որ տղան լավ չէր վարվում իր ծնողների հետ: Դուրս հաիր այդ հատվածները:

Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին՝ աշխատանքի գնալուց աոաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է, այտն ահա ձեռքին է դրել և գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած, իմ մայրիկը մտածեց՝ ասե՞լ թե չասել, և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել, որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին, իմ հայրիկը մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել։ Դարձյալ մտածեց՝ խնդրե՞լ թե չխնդրել, և որոշեց չխնդրել. որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ քաջագործությունների մասին գիրքը։

 

— Եթե քեզ մի բան խնդրե՞մ։
Ես գիտեի, թե ինչ է խնդրելու հայրիկը, բայց հարցրի.
— Ի՞նչ խնդրես։
Եվ շատ մեծ ամոթ էր, որ գիտեր, սակայն չիմանալու էի տալիս նրա խնդրանքը։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել,— ասաց իմ հայրիկը։
— Ո՞վ է տեսել,— հարցրի ես։
— Անտառապահը։
— Ե՞րբ է տեսել,— հարցրի ես։
— Երեկ իրիկուն։
Ես կարողացա չհարցնել՝ «ինչո՞ւ է տեսել»։ Ես հարցրի.
— Պարզ բացատը որտե՞ղ է։
— Դու կարծեմ լավ գիտես, թե որն է Պարզ բացատը։
— էն հեռո՞ւն։
Նա չպատասխանեց, և ես հասկացա, որ նա ինձանից մի քիչ նեղանում է։ Ես հարցրի.
— Ուզում ես գնամ գտնեմ բերե՞մ մեր խոզերը։
— Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում,— ասաց նա։
— Մեր խոզերը Պարզ բացատում տեսնող է եղել, հետո՞,— ասացի ես։
Աոանց աատասխանի նա շուռ եկավ գնալու։
— Լավ,— ասացի ես,— կգնամ։ Բայց եթե էնտեղ չլինեն՝ ի՞նչ անեմ։
— Չգիտեմ։

 

— Ներողություն,— ասաց նա,— գիրքդ կարդա, ներողություն։
— Լավ,— ասացի ես,— հետքերը կգտնեմ, հետքով էլ իրենց կգտնեմ։

Մայրենի

Երկուսնել շատ լավն էին, և հետաքրքիր: Ամենից շատը դուր եկավ «Ինչը չի սպանում միանգամից՝ սպանում է դանդաղ» պատմվածքը: Այն շատ հետաքրքիր էր: Եթե ճիշտն ասեմ, ես շատ բան չհասկացա, բայց որոշ բաներ հասկացել եմ: Օրինակ այնտեղ իմ հիշելով, գրված էր, որ մարդը կարող է այնքան ներվայնանալ, որ կարող է հիվանդանալ կամ նույնիսկ մահանալ: Ես հասկացա, որ ամեն մի առակում կա, ինչ որ իմաստ որը դժվար է նկատել։ Այստեղ էլ կար իմաստ, բայց եթե ճիշտ ես չեմ նկատել։