Русский язык

Քեռի Ֆեոդորը նստեց ավտոբուս եւ գնաց։ Հաճելի էր ճանապարհ գնալը։ Այդ ժամին ավտոբուսները քաղաքից դատարկ էին մեկնում։ Եվ ոչ ոք նրանց չէր խանգարում զրուցել։ Քեռի Ֆեոդորը հարցեր էր տալիս, իսկ կատուն պատասխանում էր պայուսակի միջից։

Дядя Федор сел в автобус и поехал. Приятно было дорогу ехать. В этот час автобусы покидали город пустыми. И никто им не мешал разговаривать. Дядя Федор задавал вопросы, а кот отвечал из сумки.
Քեռի Ֆեոդորը հարցնում է. — Անունդ ի՞նչ է։ Կատուն ասում է. — Ես էլ չգիտեմ։ Ե՛վ Հովազիկ (Барсиком) են ասել ինձ, ե՛ւ Փափկամայիկ (Пушком), ե՛ւ Հիմարիկ (Оболтусом)։ Եվ նույնիսկ Փիսո Փիսիկիչ (Кис Кисычем ) եմ եղել։ Միայն թե այդ բոլորը ինձ դուր չի գալիս։ Ես ուզում եմ ազգանուն ունենալ։

Дядя Фёдор спросил.
— Как тебя зовуть.
Кот отвечает.
-Я тоже не знаю. И Барсиком меня звали, и Пушком, и Оболтусом. И даже Кис Кисычем я был. Только мне всё это не нравится. Я хочу фамилию иметь.
— Ինչպիսի՞։ — Մի որեւէ լուրջ ազգանուն։ Ծովային ազգանուն։ Չէ՞ որ ես ծովային կատուների ցեղից եմ։ Նավատորմային (корабельных)։ Տատիկս ու պապիկս նավով շատ են ճանապարհորդել նավաստիների հետ։ Ծովն ինձ էլ է ձգում։ Շատ եմ կարոտում օվկիանոսներին։ Միայն թե ջրից վախենում եմ։

-Какую?

— Какую-нибудь серьёзную. Морскую фамилию. Я же из морских котов. корабельных. Бабушка и дедушка на кораблях плавали с матросами. И меня тоже в море тянет. Очень я по океанам скучаю. Только я воды боюсь.

 

— Արի ազգանունդ Մատրոսկին դնենք,— ասում է Քեռի Ֆեոդորը։— Ե՛վ կատուների հետ է կապված, ե՛ւ ինչ֊որ ծովային բան կա այդ ազգանվան մեջ։ — Այո, ծովային բան կա,— համաձայնում է կատուն,— ճիշտ է։ Իսկ ի՞նչով է կապված կատուների հետ։ — Չգիտեմ,— ասում է Քեռի Ֆեոդորը։

-А давай фамилию Матроскин поставим, — говорит дядя Фёдор. — И с котами связано, и что-то морское есть в этой фамилии. — Да, морское здесь есть, -соглашается кот, — это верно. А чем же это с котами связано. — Не знаю, — говорит дядя Фёдор.

 

— Գուցե նրանով, որ կատուներն էլ են շերտավոր, նավաստիներն էլ։ Նրանց շապիկները շերտավոր են։ Կատուն համաձայնում է։ — Ինձ դուր է գալիս այդ ազգանունը՝ Մատրոսկին։ Ե՛վ ծովային է, ե՛ւ լուրջ։

— Может быть, тем, что коты полосатые и матросы тоже. У них шапки полосатые.

И кот согласился.

— Мне нравится такая фамилия — Матроскин. И морская, и серьёзная.

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s