Մաթեմատիկա

1) Լուծե՛ք հավասարումը.
ա) 658 – 832 = 174
բ) 1405 – 1297 = 108
գ) 78 + 818 = 896,
դ) 276 – 303 = 27,
ե) 84 + 40 = 124,
զ) 2003 + 2558 = 4561։

ա) x – 3 = 0-հա
բ) x – 5 = 0-ոչ
գ) 7 – x = 0-ոչ
դ) 3 – x = 0-հա
ե) 2 ⋅ x = 6-հա
զ) x = 6 – x-հա
3) Կազմե՛ք հավասարում և լուծե՛ք այն.
ա) x թվին գումարել են 4 և ստացել են 19:

19-4=15
բ) x թվից հանել են 10 և ստացել են 7:

10-7=3
գ) 35-ից հանել են x թիվը և ստացել են 5:

35-5=30
դ) 11-ին գումարել են x թիվը և ստացել են 25:

25-11=14

 

4..Հետևյալ խնդիրները լուծե՛ք հավասարումներ կազմելու միջոցով.
Տուփի մեջ կոճակներ կային։ Երբ տուփի մեջ դրեցին ևս 30 կոճակ, նրանց քանակը դարձավ 95։ Քանի՞ կոճակ կար տուփի մեջ։

95-30=65

Պատ՝65 կոճակ

 

4.ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝ 26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը։

26+10=36սմ

57-36=21սմ

p= 21+26+10=57 սմ
5.Գտե՛ք անհավասարման լուծումը.
ա) 2 < 5 < 8,
բ) 0 < 6 < 10,
գ) –7 < 2 <12,
դ) –2 < 1 < 3:

 

6.Բավարարո՞ւմ է արդյոք 2 թիվը տրված անհավասարմանը.
ա) 1 < 3,
բ) 6 > 4,

գ) 51 > 0,
դ) 27 <  3 :

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s