Մաթեմատիկա

1.Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 65,103 ⋅ 10=651,03

բ) 0,329 ⋅ 1000=329

գ) 7,393 ⋅ 10000=73930

դ) 0,999 ⋅ 100=99,9

ե) –59,32 ⋅ 10=-593,2

զ) –0,00018 ⋅ 100= -18

 

2. Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10=3,5707

դ) 2 ։ 10= 0,2

է) –300 ։ 10000= -0,03

բ) 0,98 ։ 100=

ե) 673,1 ։ 1000=0,6731

ը) –0,06 ։ 10= -0,006

գ) 1,765 ։ 1000=1,76

զ) 829 ։ 100= 8,29

թ) 12,25 ։ 100= 0,1225

3.Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.
ա) 81,2=8120
բ) 0,1 = 10
գ) 0,002 = 0,2
դ) 125,1 =12510
ե) 6,29= 629
4. Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.
ա) 36,62 = 0,3662
բ) 81,543 = 0,81543
գ) 1,7 = 0,017
դ) 22,44 = 0,2244

ե) 0,003= 0,00003

5.Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք թվաբանական գործողու-
թյունների նշաններից մեկը ( + , – , ⋅ , ։ ), որպեսզի ստացվի հա-
վասարություն.
ա) 5 ∗ 2 = 49 ∗ 7,
գ) 6 ∗ 7 = 24 ∗ 11,
ե) 18 ∗ 10 = 2 ∗ 4,
բ) 30 ∗ 25 = 20 ∗ 4,
դ) 7 ∗ 5 = 80 ∗ 45,
զ) 55 ∗ 11 = 44 ∗ 0։
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s