Մաթեմատիկս

2.Դիրքային գրառման տեքի թվերը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով4,1=  4.1/10 = 41/10

5,3=5,3=53/10
7,2=7.2/10=72/10
5,8=5.8/10=58/10
9,3=9.3/10=93/10
20,15=20.15/10=2015/10
37,2=37.2/10=372/10
42,5=42,5/10=425/10
18,9=18,9/10=189/10
21,3=21.3/10=213/10
17,5=17.5/10=175/10
16,8=16.8/10=168/10
16,99=16.99/10=1699/10
0,003=0,003/10=3/10
37,1=37,1/10=371/10
74,0938=74,0938/10=740938/10
3.Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.
ա) 456,23 = 100 — երորդական
գ) 0,8921 = 10000 — երորդական
դ) 10,656 = 1000 — երորդական
բ) 1,456 = 1000 — երորդական
ե) 31,7452 = 10000 — երորդական
ը) 1245,38 = 10 — երորդական
զ) 204,3005 = 10000  երորդական
է) 0,69344 = 100000 — երորդական
թ) 7632,56472 = 100000 — երորդական

4.Ի՞նչ թվանշան է գրված 364, 50791 կոտորակի`

Թիվը=36450791
ա) հարյուրյակների կարգում-3
բ) տասնորդականների կարգում-5
գ) տասհազարերորդականների կարգում-1
դ) տասնյակների կարգում-9
5.Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.
ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական-0,01
բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական,-7,025
գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական- 32,0018
դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական-0,0237
ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն հազարերորդական- -187,390
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s