Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Գրիր 46-ը 3-ի բաժանելուց առաջացած մնացորդը:

Պատ՝1մնացորդ

 

Առաջադրանք 2.

Համակարգիչներ նորոգող ձեռնարկությունը շաբաթական ստանում է 26 կանչ: Կարելի է արդյո՞ք այդ կանչերը հավասար բաշխել ինը բրիգադների միջև:

 

Պատ՝Ոչ

 

Առաջադրանք 3.

C-ն երկնիշ թիվ է, որի վերջին երկու թվանշանները 6-ն ու 2-ն են: Արդյո՞ք C-ն անմնացորդ բաժանվում է 4-ի:
Պատ՝Ոչ

Առաջադրանք 4.

Որոշիր, թե ի՞նչ թիվ պետք է գրել  -ի փոխարեն, որպեսզի 4647 թիվը բաժանվի 3-ի:
Պատասխան (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի, դրանք անջատելով ; նշանով)`
 -ի փոխարեն պետք է գրել (     3;4;4;6;7       ) թվերը:

Առաջադրանք 5.

Երեք խոզուկները՝ Նիֆ-Նիֆը, Նաֆ-նաֆը և Նուֆ-Նուֆը անտառում կաղիններ հավաքեցին և որոշեցին դրանք հավասար բաժանել: Կարող են արդյո՞ք նրանք դա իրականացնել, եթե Նուֆ-Նուֆը հավաքեց 252 կաղին, Նաֆ-Նաֆը հավաքեց 2 անգամ շատ, իսկ Նիֆ-Նիֆը հավաքեց 102-ով քիչ կաղին, քան՝ Նուֆ-Նուֆը:  Պարզիր, թե ընդամենը քանի՞ կաղին նրանք հավաքեցին:
Լուծում
1)250×2=504 կաղ․
2)252-102=150 կաղ․
3)504+150+252=906 կաղ․
                                                                Պատ՝916 կաղին,Այո

Առաջադրանք 6.

Առաջին կայանավայրում կա 48 մեքենա, երկրորդում՝ 15-ով պակաս, երրորդում 2 անգամ ավելի, քան առաջինում: Ընդամենը քանի՞ մեքենա կա երեք կայանավայրերում:
Հնարավո՞ր է այդ մեքենաները երեք կայանավայրերում բաշխել այնպես, որ յուրաքանչյուրում լինի հավասար թվով մեքենա:
Լուծում
48-15=33մեք․
48×2=96մեք․
96+33+48=177մեք․
                                             Պատ՝177մեք․
                                                        Այո

Առաջադրանք 7.

Որոշիր այն եռանիշ թիվը, որի առաջին թվանշանը 6-ն է, և այն բաժանվում է 3-ի և 5-ի, բայց չի բաժանվում 2-ի և 9-ի:
Պատասխան՝ (թվերը գրիր աճման կարգով, առանց բաց տեղերի՝ դրանք իրարից անջատելու համար օգտագործիր ; նշանը)
Պատ՝ 4;5;6
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s