English

Կար չկար մի  ծառ կար, որը չէր սիրում ոչ մեկին։ Մի անգամ նա ջրին ասում է․

Once upon a time the tree, who didn’t love  anyone. Once he said to the water:

-Ջուր, գնա, ես առանց քեզ էլ կարող եմ գեղեցկանալ և աճել։

Go away water,i can be beautiful and grow without you.

Ջուրը ասում է․

The water says

-Լավ, կգնամ , դու էլ գեղեցկացիր ու  աճիր։

Ok, i”ll go away, you will be beautiful and grow.

Ծառը ասում է․

The tree says.

—Արագ գնա։

Go fast

Ջուրը հեռանում է ծառից, որովհետև ծառը նեղացնում է ջրին։ Բայց դուք գիտեք, որ ծառը աճում է , երբ նրան ժամանակին են ջրում։ Այդ ժամանակ ծառը նկատում է  հողին և ասում․

The water goes away from tree, because the tree narrows the water. But you now, that the tree grows ,when  it is time to water. At that time the tree notices the ground and says:

-Հո՛ղ, հեռացիր դու ինձ պետք չես։ Իմ արմատները առանց քեզ էլ շատ լավ կաճեն։

 

“Go away, you don`t need me.” My roots will grow well without you .

Հողն էլ է հեռանում, և ծառը փոքրանում է և թոռոմում։Այն ժամանակ էլ հասկանում է, թե ինչ օգտակար են ջուրն ու հողը իր համար։

 

The ground go away, and the tree is decrease and grave. And that time he understands ,that the  water and ground are helpful for him.

 

Ex.12

How many floors are in the Joes house ?

Whom Joe write the letter?

What does he like to do in his bedroom ?

What animals do they keep ?

What is behind and in front of the house ?

What we have in the living-room?

Is it big or small house?

Which floor is my uncle and aunt’s bedroom?

 

EX.14

 

 

I live in Yerevan. I live in the flat. We live in Shinararner street. Our flat is comfortable and quiet .We have  five rooms in our flat. We have   four bedrooms,  kitchen, two toilets, bathroom, living-room and hall. My room is small but very comfortable.The walls and furniture are beige. I have small carpet in the middle of the room, a bookcase, a desk, bed and wardrobe, where i keep my clothes . I spend my all time in my room, i like to play and sleep there. Our kitchen is big and bright. In our kitchen  we have a table, chairs, a small sofa, the TV set, refrigerator and cabinet. We have   small garden behind our building.  One of the best park in Yerevan is near us. This is TUMO park.

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s