Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

1. Այս քառանկյան անվանումներից ո՞րն է ճիշտ գրված:
                     B                                                       G
Cetrst_nosauk.png
A                                    N
  Կարող են լինել մի քանի ճիշտ պատասխաններ: 

 • GNAB
 • AGNB
 • ABGN

2. Գրիր հնգանկյան անվանման ճիշտ տառերը:

Piecst_nosauk.png
Հնգանկյուն՝ABCDE

Առաջադրանք 2.

1. Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
քառռ.png

 • հնգանկյուն
 • վեցանկյուն
 • քառանկյուն
 • եռանկյուն
2. Գրիր այս պատկերի անվանումը:
վեց.png
Պատասխան՝վեցանկյունի
3. Գրիր տրված բազմանկյան անվանումը:
s.png
  Բազմանկյունը կոչվում է՝քառանկյուն

Առաջադրանք 3.

Որոշիր քառանկյան անկյունագծերը:
8_uzd_atris2.PNG
 Ընտրիր ճիշտ պատասխանները.
 • AS
 • JA
 • JK
 • KS
 • AK
 • KB

Առաջադրանք 4.

Ո՞ր պատկերը բեկյալ չէ:

2-ին նկարը

 1. lauztaVgalN3posmi.PNG
 2. NlauztaVbgalK4posmi.PNG
 3. lauztaVgalK5posmi.PNG

Առաջադրանք 5.

Ինչպե՞ս է կոչվում այս բազմանկյունը:
lauztaSgalN8st.PNG
ութանկյուն

Առաջադրանք 6.

M
Taisnl_trijs1.png
B                                        D
24+26+49=99
Տրված են եռանկյան կողմերը՝ DM=26 սմ, DB=24 սմ, MB=49 սմ: Որոշիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը   99     սմ է:

Առաջադրանք 7.

ռ.png
10+8+17=35
 Եռանկյան կողմերը 10 սմ, 8 սմ և 17 սմ են:  Գտիր եռանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը   35     սմ է:

Առաջադրանք 8.

քառռ.png
26+24+50+18=118
Տրված են այս քառանկյան կողմերի երկարությունները՝ 26 սմ, 24 սմ, 50 սմ և 18 սմ: Հաշվիր քառանկյան պարագիծը:
Պատասխան՝ պարագիծը    118     սմ է:
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s