Ը-ի ուղղագրությունը

  1. Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:

Ընկեր-ընկերասեր-ընկերաբան

ընթերցել-ընթերցագիրք-ընթերցասրահ

ընթանալ-ճեպընթաց-ընթացիկ

ընտրել-ընտրություն-ընտրախաղ

 

  1. Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը՝

Հյուրընկալ, անակ-նկալ, անընկալելի, ակ-նբախ, ձկ-նկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքն-ստինքյան, կոր-նթարդ, մթնկա, հատընտիր, գույն-զգույն, ան-ստորագիր, հետզ-հետե, ակ-նդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակ-նթարթ, մակընթացություն, մթ-նշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

3. Բարձրաձայն կարդա հետևյալ բառերը և լրացրու շարքերը:

ստել, ստանալ, շտկել, շտապել, սփրթնել, զբաղվել, սպասել, սպրդել, շպրտել, սփոփել, սքանչելի, սկսել, զգայուն, զբոսանք:

ա) բառի սկզբում թույլ ը կա ստանալ,շտապել,զբաղվել,սպասել,սփոփել,սքանչելի,զգայուն,զբոսանք

բ) ը-ն առաջին հնչյունից հետո է-

ստել,շտկել,սփրթնել,շպրտել,սկսել,

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s