Բնագիտություն

Երկրի ներքին կառուցվածքը

Երկրագունդն, ըստ ներքին կառուցվածքի, բաժանվում է երեք հիմնական մասերի։ Կենտրոնում  միջուկն է, նրանից վերև՝ միջնապատյանը, ապա՝ երկրակեղևը:
Միջուկը կազմված է երկու շերտից ՝ներքին և արտաքին: Միջուկի ջերմաստիճանը հասնում է 5000  աստիճանի: Միջուկից դեպի երկրակեղև ջերմաստիճանը նվազում է: Ներքին միջուկը պինդ  վիճակում է, արտաքինը’ կիսահեղուկ: Միջուկը կազմված է հիմնականում երկաթից և նիկելից:

Միջնապատյանը զբաղեցնում է Երկրի ծավալի մոտավորապես  4/5 մասը: Չնայածմիջնապատյանի ջերմաստիճանը բավականին բարձր է’ մինչև 2900 °C, սակայն բարձր ճնշմանպատճառով այն հիմնականում պինդ վիճակում է: Նրա վերին մասում փափկավուն շերտն է, որտեղ նյութերը կիսահալված, հրահեղուկ վիճակում են:
Երկրակեղևի հաստությունը ցամաքում կազմում է  30-80  կմ, իսկ օվկիանոսների հատակին’  5-10 կմ:

Երկրակեղևը և միջնապատյանի վերին մասը միասին կազմում են քարոլորտը: Այն Երկրիբաղադրիչներից է:
Օվկիանոսներն ու ծովերը, լճերը, գետերը, աղբյուրները, արհեստական ջրամբարներն ուստորերկ

Advertisements

Մայրենի

Մեր մոտ գյուղերում ձմռաը գիշերը շատ վտանգավոր է քան սարերում:Ձմռանը մենք շներին ենք դուրս չենք հանում, որ չուտեն գայլերը:Մի անգամ գլխիս մի բան պատահեց:Եզ ունեի անունը Ծիրան կորել էր եղբայրս ուիղարկեց, որ գտնեմ ես էլ ջահել տղա եմ: նայեցի գյուղերի մոտ տեղերը չգտա հետո հիշեցի կարող է գոմահանդում լինի, նաեցի այս մեկը այն մեկ և իսկականում եզը այնտեղ է կանչեցի եզին վերձրեցի և հենց շրջվեցի տեսա,որ մթնում է, սիրտս վախեցավ ես որոշեցի գնամ մեկ էլ ճանապարհին գայլերի ոռնոցը լսեցի իմ մոտ էլ մի հատ դանկ էլ և ճիպոտ:Սաղ չորս կողմս գայլ էր դուրսը էլ ձմեռ էր ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ:մեկել հիշեցի, որ մոտս ճիպոտ կա ու դանակ ես հարձակվեցի գայլերի վրա ինչքան էլ սպանեցի ավելանում էին ես արդեն չգիտեի ինչ անեի մեկ էլ մի նապաստակ եկավ գայլերին իր ետևից տարավ ես էլ պաղչեցի, բայց սիրտիս խեղճ եկավ ես հետ գնացի և արգ վերձրեցի նապաստակին և փախչեցի արագ տուն և այդ պահից այդ նապաստակը դառավ իմ նապաստակը, բայց սովորական նապաստակ չեր այլ փրկարար:

English

Դասագրքից՝ էջ 73, Տեքստ “Santi goes to school”. Կարդալ, թարգմանել:

Բառեր և արտահայտություններ-Թարգմանեք և սովորեք՝

Half-halves-Կեսը կիսով չափ կրճատվում է

past- desk-անցորդը

classroom-դասարան

lesson-դաս

at the lesson-դասարանում

never-երբեք

Maths-մաթեմտիկա

Art-արվեստ

Music-երգ

Geography-աշխարհագրություն

to study-studied-սովորել

a uniform-համազգեստ

timetable-ժամանակացույցը

a cartoon-մուլտֆիլմ

dirty-կեղտոտ

comfortable-հարմարավետ

 

Half past activity

Առաջադրանքի ժամերը գրեք բառերով:

Հիշեք՝ 7:30- half past seven, 9:30-half past nine…

 

 

Էջ 74, Վարժ. 14-նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ դասավորելով՝ տրված նախադասություններով պատմեք տեքստը:

Մայրենի

Ստեփան Զորյանի «Մի գիշեր անտառում»-պատմվածքը

Բանավեճ քննարկում`
Ի՞նչ կանեիր հերոսի փոխարեն:

  • Ստեփան Զորյանի «Մի գիշեր անտառում»-պատմվածքը բաժանիր հատվածների և վերնագրիր:

Գիշերը անտառում

Կենդանիների զրույցը

Գլխիս սարքած խաղը

  •  Բացատրիր գլխին սարքել դարձվածքը:

Գլուխ ազատել-Մի բանից ազատվել

Գլուխ առնել-հավաքվել

Գլուխը դնել-Մի տեղ հանգստանալ

 

գլխի ընկնել-հասկանալ
գլուխ պահել-ծուլություն անել
գլուխ հանել-խելքը հասնել

գլուխ տանել-ջղայնացնել

 

  • Գրիր դարձվածքներ մարմնի մյուս մասերի վերաբերյալ:

Աչք բռնել-Հսկել,հետամուտ լիներլ

Աչք դարձնել-նայել, ուշադրություն դարձնել

Աչքերը առնել-կուրանալ

Աչքերը բացվել-այլևս միամիտ չլինել

 

  • Բացատրիր  գրածդ դարձվածքները:

 

  • Ընտրիր դարձվածքներից մեկը, դարձրու վերնագիր, հորինիր մի պատմություն վերնագրին համապատասխան:

Աչքերը բացել

Կար-չկար մի տղա անունը Վանի: Նա շատ միամիտ էր, նրան ինչ ասում էին նա հավատում էր օրինակ պահմտոցի խաղալուց նրանք խաբում էին և ասում էին,որ այնտեղ է թաքնվել, Վանին հավատում էր ու գնում և այդ պես տարբեր խաղեր խաղալուց նրանք անընդհատ խաբում էին Վանիին:Մի օր նա հասկացավ, որ չկարելի այսպիսի միամիտ լինել կարող մի անծանոթ մարդ գալ ու ինձ գողանալ ասելով,որ տանում եմ մայրիկի մոտ իսկ ես հավատամ ու նրա հետ գնամ:Այդ օրվանից վանին արդեն միամիտ չեր այլ ուշադիր:

Մաթեմատիկա

Նոյեմբերի 20. 2017թ. Ինքնաստուգում.

1. Հաշվիր՝

250 x 567 =16750

45978 — 6497 =39481

651 x 65 =42315

329 +7316 =7645

 

2. Հաշվի՛ր հարցերով.

5208 : 24 + (123 x 11 — 999)  x 51
1. 123×11=14883
2. 14883-999=13884
3. 5208:24=217
4. 13884×51=708084
5. 708084+217=708518

3. Ի՞նչ  թիվ է գրված միլիոնավորների  կարգում.

456124703120

5210097

Պատ՝4

4. Համեմատի՛ր թվերը.

4597 < 56147

10040 > 1400

5.Հետևյալ թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

2056409=2000000+50000+6000+400+9

222201=200000+20000+2000+200+1

6. Օգտագործելով բաշխական օրենքը՝ հաշվի՛ր առավել հարմար եղանակով.

549 x 459 + 15 x 549 =138351294

119 x 54 — 64 x 54 =18551592

 

7. Լուծի՛ր համառոտագրելով.

Երկու գյուղերից, որոնց հեռավորությունը 100 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու հեծյալներ: Նրանցից մեկը 1 ժամում անցնում է 20 կմ, մյուսը՝ 30 կմ: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

 

Երկու գյուղերի հեռ.- 100կմ

միանժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկաել հեծյալ

Նրանցից մեկը-1 ժ. անցնում է 20կմ,մյուսը՝ 30կմ

Քանի ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

 

Լուծում

1)

2)

 

8.

Գրիր հինգ  բնական թվերորոնցից առաջինը 146-ից  61-ով մեծ է, իսկ հաջորդ չորսից յուրաքանչյուրը 2-ով մեծ էր իր նախորդից:

 

Մայրենի

Մարդիկ մտածում էին, որ աղվեսներին սպանեն։Աղվեսին համարում էին վնասարար,որովհետև նրանք ուտում էին նապաստակներին,թռչյուններին,հավերին և այլն։Նրանք աղվեսի հետ վատ էին վարվում,որովհետև նա նրանց վատություններ անում։Աղվեսներին ոչնչացնելը Ճիշտ չէ։Ես այդպես եմ կարծում,որովհետև նրանքել ունեն բան էր, որ կարող է մեզ օգուդտալ։

Русский язык

КАК БАРСУК И КУНИЦА СУДИЛИСЬ

Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали они к своей находке.
– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук.
– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница.
Барсук своё:
– Это я нашёл! Нечего зря спорить!
Куница своё:
– Я первая увидела!
Так они спорили-спорили, чуть не разодрались.
Тогда барсук сказал:
– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит.
А судьёй в этом лесу была лиса.
Выслушала лиса барсука и куницу и говорит:
– Дайте-ка мне сюда вашу находку.
Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала:
– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, другую – куница.
С этими словами лиса разорвала кусок на две части.
– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше.
– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы изрядную часть мяса.
– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо!
– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости.
Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и откусила от куска куницы.
И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось.
Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают.

Вопросы и задания

1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте?

А) На лугу;
Б) в лесу;
В) в поле;
Г) в деревне.

2. Определи персонажей произведения.

А) Барсук, куница, лиса;
Б) барсук, соболь, лиса;
В) норка, куница, лиса.

3. Из-за чего у животных возник спор?

А) Не знали, как поделить находку;
Б) боялись обделить друг друга;
В) выясняли, кто нашёл кусок мяса.

4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не разодрались?

А) Чуть не разорвали на части;
Б) чуть не подрались сильно;
В) чуть не сделали дырку.

5. Кто вершил суд в этом лесу?

А) Лиса;
Б) медведь;
В) волк.

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте?

А) Хитрая;
Б) плутовка;
В) рыжая разбойница.

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении?

А) Жадность;
Б) хитрость;
В) трусость.

8. Подумай: что вынесено в заглавие?

А) Основная мысль;
Б) тема.

9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение?

Нет

10. Выпиши главную мысль этого произведения.

Один хотел взять мясо себе а другой себе.

11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается жадность.

Зеляный лесток

12. Понравилось ли тебе это

Да мне очень понравилось.

Մաթեմատիկա

Վարժ.444

ա)8888                         գ)3895                      ե)8095

—                               —                                      —

2222                               1614                          6043

6666                               2281                          2052

 

բ)762                            դ)6382                     զ)18391

—                                     —                               —

451                                  3150                              211

311                                  3232                          18180

 

Վարժ.447

100-63=37

10 000-672=9328

1000-273=727

3000-875=2125

7000-354=6646

8000-782=7218

 

Վարժ.450

83,88,38,33

88-33=55

 

Վարժ.451

6307

621

5686

Մայրենի

Իմ կարծիքով կրթահամալիրը կոչվում է մրջնանոց, որովհետև սովորողները մրջյունների պես միահամուռ,աշխատասեր,համախմբված են։

Ես միայն ցանկանում եմ ավելացնել, որ մեզ մոտ բացվի էթիկայի դասաժամ,որտեղ մեզ կսովորեցնեն ուտելու կուլտուրային,խոսելու կուլտուրային, տարբեր միջավայրերում ճիշտ վարքաձև դրսևորելը։

Հարցեր

Ո՞ր պնդումերն են ճիշտ:
1. Գիշերվա և ցերեկվա հերթագայումը պայմանավորված է Երկրի’ իր առանցքի շուրջ պտույտով:
2. Լուսինն իր պտույտի ընթացքում Երկրից երևում է տարբեր կողմերով:
3. Աստղը շիկացած հսկա գազային գունդ է, որը ճառագայթում է լուսային էներգիա:

Ո՞ր պատասխանն է ճիշտ:
1. Քանի՞ համաստեղություն կա աստղային երկնքում.
ա) 40, բ) 88, գ) 56 դ) 72
2. Ո՞րն է Արեգակին ամենամոտ մոլորակը.
ա) Մերկուրին
բ) Վեներան
գ) Երկիրը
դ) Նեպտունը
3. Որքան է Երկրի հեռավորությունն Արեգակից.
ա) 80 մլն կմ
բ) 150 մլն կմ
գ) 200 մլն կմ
դ) 65 մլն կմ
Լրացրե՛քնախադասությունները:
1. Երկրին ամենամոտ աստղը Արև է:
2. Երկիրն Արեգակի շուրջ մեկ պտույտ կատարում է 1 տարվա ընթացքում:
3. Լուսին Երկիր մոլորակի միակ արբանյակն է: